Ο συγγραφέας John Keel για τον Mothman

Ο συγγραφέας του βιβλίου Mothman Prophecies John A. Keel μιλάει για τον θρύλο του Mothman, συμπεριλαμβανομένων των γεγονότων που βοηθούν στην υποστήριξη της ύπαρξης του πλάσματος, όπως μαρτυρίες μαρτύρων και σχετικές προφητείες.