1 Αυγούστου - Σαν σήμερα: 60 χρόνια από τότε που το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάστηκε για αύξηση των τιμών των τροφίμων από την Common Market

Πριν από 60 χρόνια (1962) οι βουλευτές των Τόρις στα Κοινά σοκαρίστηκαν όταν η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι η είσοδος στην Κοινή Αγορά θα οδηγούσε σε αύξηση των τιμών των τροφίμων, αλλά οι υπουργοί ήταν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για να συμμετάσχουν, ακόμη και αν οι συνθήκες εισόδου πιέζονταν πολύ μακριά.